Дослідження впливу поліолів та крохмальних паток на якісні характеристики морозива вершкового та ароматичного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Заміна цукру на композицію паток з поліолами у достатній мірі забезпечує структурування сумішей морозива. Використання виключно поліолів не надає морозиву необхідного ступеню солодкості та знижує опір таненню. Тому для утворення характерної для м’якого морозива структури доцільно застосовувати суміш паток низько- та високооцукрених у композиціях з поліолами. Replenishment of sugar on the composition of polyethylene bags in sufficient measure ensures the structuring of ice cream mixtures. Use of polyols alone is not gives the ice cream the required sweetness and reduces dandruff resistance. So for the formation of a characteristic for a soft ice cream structure is advisable to apply a mixture of low- and high-soluble patches in polyoleus compositions.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice crem, крохмальні патоки, starchy molasses, поліоли, polyols, якісні показники, qualitative indicators, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Басс, О. О. Дослідження впливу поліолів та крохмальних паток на якісні характеристики морозива вершкового та ароматичного / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374.