Розробка системи автоматизації технологічного процесу розливу в пляшки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, розлив у пляшки, SCADA, ПЛК, LR-200

Бібліографічний опис

Горбенко, І. А. Розробка системи автоматизації технологічного процесу розливу в пляшки : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Ілля Анатолійович Горбенко; наук. керівник Ігор Володимирович Ельперін. – Київ, 2022. – 99 с.