Аналіз впливу форми робочих органів тістомісильних машин на ефективність процесу замісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для утворення структури тіста потрібна фіксована кількість енергії, тому недостатня інтенсивність обробки, обумовлена не досить раціональною конструкцією робочих органів, зменшення частоти обертання і крутного моменту на валах тістомісильних машин призводить до тривалішого замісу. Для образования структуры теста нужна фиксированное количество энергии, поэтому недостаточная интенсивность обработки, обусловленная недостаточно рациональной конструкцией рабочих органов, уменьшение частоты вращения и крутящего момента на валах тестомесильных машин приводит к более длительному замеса. For the formation of the structure of the test requires a fixed amount of energy, so the lack of intensity of treatment, due to not enough rational design of work, reduce speed and torque on the shafts kneading machines leads to longer mixing.

Опис

Ключові слова

тістомісильні машини, ефективність процесу, заміс, mixing machines, process efficiency, batch, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Горбач, О. Аналіз впливу форми робочих органів тістомісильних машин на ефективність процесу замісу / Ольга Горбач, Олена Чепелюк, Максим Шпак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 46-48.