Білково-жирові емульсії та їх вплив на якість солених м’ясних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції щодо використання вторинної м’ясної сировини для вирішення проблеми білкового дефіциту та показана можливість отримання білково-жирових емульсій з колагенвмісної сировини з метою удосконалення технології м’ясних виробів та розширення їх асортименту. Modern trends in the use of secondary raw meat in the practice of solving the global problem of protein deficiency and the possibility of getting fat emulsions with protein collagen raw materials for the improvement of the meat products and expanding their range.

Опис

Ключові слова

технологія виробництва, білково-жирова емульсія, колаген сполучної тканини, collagen connective tissue production technology, protein-fat emulsion, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Кишенько, І. І. Білково-жирові емульсії та їх вплив на якість солених м’ясних виробів / І. І. Кишенько, Л. В. Пешук // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2011. – № 27 – С. 326 - 331.

Зібрання