Композиція для виготовлення сирокопченої ковбаси для гурманів (Патент на корисну модель № 69013)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є розробка рецептури сирокопчених ковбас з використанням біологічно активної сировини, спільна дія компонентів якої направлена на отримання пікантного продукту з високими органолептичними показниками та здатністю до тривалого зберігання. The goal is to develop a useful model formulations smoked sausages using biologically active materials, components whose joint action aimed at getting spicy foods high organoleptic characteristics and capacity for long-term storage.

Опис

Ключові слова

рецептура, ковбаса, пробуджені зернопродукти, recipe, sausage, awakened grain, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 69013 UA, МПК A23L 1/31 Композиція для виготовлення сирокопченої ковбаси для гурманів / Пешук Л. В., Клименко А. В. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. - № u201108494 ; заявл. 06.07.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8

Зібрання