Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання тіста для хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчали особливості інфрачервоних спектрів відбивання зразків тіста з казеїном для хлібобулочних виробів. Аналіз проводили в ближній інфрачервоній області спектру в інтервалі довжин хвиль 1330–2370 нм з кроком в 10 нм. The peculiarities of infrared spectra of reflection of dough samples with casein for bakery products were studied. The analysis was performed in the near-infrared region of the spectrum in the wavelength range 1330–2370 nm with a step of 10 nm.

Опис

Ключові слова

казеїн, інфрачервоний спектр, діабет, фруктоза, хлібобулочний виріб, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Шевченко, А. О. Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання тіста для хлібобулочних виробів / А. О. Шевченко, В. І. Дробот, С. І. Літвинчук // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28-29.