Конструювання багатокомпонентних харчових продуктів заданої біологічної цінності з використанням інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У вік інформаційних технологій необхідний новий підхід до конструювання харчових продуктів заданої якості та модифікованого хімічного складу, що задовольняють фізіологічні потреби людини у повному обсязі, а також підвищують нутрієнтну щільність її раціону. На базі чинних нормативних документів та відповідно до вимог щодо інгредієнтного та фізико-хімічного складу продуктів, сучасні програми дозволяють розрахувати рецептури з урахуванням великої кількості оціночних факторів. Знання і можливості, які закладені у комп'ютерні програми розрахунку нутрієнтної адекватності складу полікомпонентних харчових продуктів, дозволяють зробити працю технолога більш ефективною, а також знизити витрати часу на розробку нових видів продуктів. In the age of information technologies, a new approach to the design of food products of a given quality and modified chemical composition is needed, which satisfy the physiological needs of a person in full, and also increase the nutrient density of his diet. On the basis of current regulatory documents and in accordance with the requirements for the ingredient and physico-chemical composition of products, modern programs allow you to calculate recipes taking into account a large number of evaluation factors. The knowledge and capabilities embedded in computer programs for calculating the nutritional adequacy of the composition of multi-component food products make it possible to make the technologist's work more effective, as well as to reduce time spent on developing new types of products.

Опис

Ключові слова

оздоровчий харчовий продукт, функціональний харчовий продукт, конструювання рецептур, проєктування харчових продуктів, збагачення, есенціальний нутрієнт, функціональний інгредієнт, health food, functional food, construction of recipes, design of food products, enrichment, essential nutrient, functional ingredient, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Конструювання багатокомпонентних харчових продуктів заданої біологічної цінності з використанням інформаційних технологій / Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко // Scientific knowledge, aesthetic creativity and social practices : proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, January 23 – 24, 2023, Athens, Greece. – 2023. – Pp. 76-78