Використання сонячної енергії у виноробстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальна проблема сучасної виноробної галузі є якість. Найбільше якість вина характеризує його стабільність. Часто вона порушується кристалічними помутніннями, викликаними солями виннокислого кальцію й калію. Кращий спосіб уникнути цього – холодообробка. Actual problems of modern wine industry is quality. The highest quality wine is characterized by its stability. Often it is broken crystal turbidity caused vynnokysloho salts of calcium and potassium. The best way to avoid this - cold treatment.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, стабільність, енергія, холодообробка, stability, energy, cold treatment

Бібліографічний опис

Самойленко, О. П. Використання сонячної енергії у виноробстві / О. П. Самойленко, В. А. Домарецький, І. М. Бабич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 74-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2008 р. – К. : НУХТ, 2008. – С. 190.