Композиція для виготовлення шинок (Патент на корисну модель № 46881)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Патент на корисну модель 46881, МПК A23L 1/03 Композиція для виготовлення шинок / Кишенько І. І., Колесник Д. В., Донець О. П. ; патентовласник – Національний університет харчових технологій. - № u200907184 ; заявл. 09.07.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Анотація

Розроблена композиція для виготовлення шинок, що містить свинину 74,7-84,1, сіль 2,0-2,2, хлорид калію 0,2-0,4, прянощі 0,48, нітрит натрію 0,05, пірофосфат (Е450) або дифосфат (Е450) 0,29, яка відрізняється тим, що додатково містить тваринну білкову добавку Pro-Gel 95,карагінан, модифікований крохмаль при даному співвідношенні. Developed a composition for manufacturing hams, pork containing 74,7-84,1, 2,0-2,2 salt, potassium chloride0,2-0,4, 0,48 spices, sodium nitrite 0,05, pyrophosphate (E450) or diphosphate (E450) 0,29, characterized in that it additionally contains animal protein supplement Pro-Gel 95, carrageenan modified starch at a given ratio.

Опис

Ключові слова

модифікований крохмаль, modified starch, композиція, шинка, тваринна білкова добавка Pro-Gel 95, composition, ham, animal protein supplement Pro-Gel 95, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Зібрання