Склад фруктової начинки (Патент на винахід № 106696)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фруктова начинка має покращені органолептичні показники і подовжений термін зберігання. Склад фруктової начинки містить яблучне пюре, напівфабрикат плодово-бурякове пюре, цукор. Fruit filling has improved organoleptic characteristics and a long shelf life. The composition of the fruit filling contains apple puree, semifinished fruit and beet puree, sugar.

Опис

Ключові слова

яблучне пюре, apple puree, плодово-бурякове пюре, fruit and beet puree, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технології консервування, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 106696 UA МПК A21D 2/18 (2006.01). Склад фруктової начинки / Пушка О. С., Корецька І. Л., Зінченко Т. В., Бандуренко Г. М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2013 10304; заявл. 21.08.2013; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.

Зібрання