Проблеми розробки та оцінки якості безглютенових хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему визначення вмісту глютену у технології безглютенової продукції. Наведено інформацію щодо методик за допомогою яких можна визначити вміст глютену у сировині, напівфабрикатах та готових виробах. Зазначено, що не всі існуючі методики можуть бути використані при визначенні глютену у готових виробах, які піддавались термічній обробці. Considers the problem determining the content of gluten in gluten-free products technology. Provides information about the methods for determining by which one can determine the gluten content in the raw material, semi-finished and finished products. Noted that not all of the existing techniques can be used to determine the gluten in the finished products, which were subjected to heat treatment.

Опис

Ключові слова

безглютеновий хліб, глютен, целіакія, методи визначення глютену, methods for the determination of gluten, gluten-free bread, gluten, celiac disease, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дробот, В. І. Проблеми розробки та оцінки якості безглютенових хлібобулочних виробів / В. І. Дробот, А. М. Грищенко // Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи : збірник тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т. ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк , ДонНУЕТ, 2013. – С. 130-131.