Дослідження впливу магнітного поля на якість пивного сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження впливу постійного магнітного поля на активність ферментативних процесів при затиранні зернопродуктів у пивоварінні. Визначено оптимальні значення напруженості постійного магнітного поля і тривалості його дії для підвищення стабільності пивного сусла. The results of the study of the effect constant magnetic field on the activity of enzymatic processes during mashing grain in brewing. The optimum value constant magnetic field intensity and duration of action to improve the stability of beer wort.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, магнітне поле, пивне сусло, солод, ферменти, magnetic field, beer mash, malt, enzymes

Бібліографічний опис

Дослідження впливу магнітного поля на якість пивного сусла / К. І. Огородник, З. М. Романова, М. В. Карпутпіна, В. С. Зубченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 72-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2006 р. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 11.