Встановлення раціональних режимів висушування високобілкового тіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У хлібопеченні одним з найважливіших параметрів технологічного процесу є масова частка вологи тіста. Вона суттєво впливає на перебіг усіх процесів, що формують споживчі характеристики кінцевого продукту. Тому контроль цього показника і отримання достовірних даних є актуальним завданням. Внесення нетрадиційної сировини може потребувати коригування параметрів визначення масової частки вологи, особливо для прискорених методик. Тому вивчали можливість зміни тривалості висушування тіста з внесенням 12 % високобілкової рослинної сировини (білкових ізолятів). Встановлено необхідність подовження процесу висушування такого тіста до 8 хв.

Опис

Ключові слова

тісто, вологість, режим, висушування, білок, температура, dough, humidity, mode, drying, protein, temperature, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Махинько, Р. А. Встановлення раціональних режимів висушування високобілкового тіста / Р. А. Махинько // Научный взгляд в будущее. – 2019. - Вып. 15. Т. 1. – С. 36–39.

Зібрання