Спосіб виробництва фіто-олійного напівфабрикату (Патент на корисну модель № 73847)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Description to useful model patent.

Опис

Ключові слова

рослинна олія, vegetable oil, порошок пряно-ароматичної сировини, фіто-олійний напівфабрикат, powder of aromatic raw materials, phyto and oil semi-finished product, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 73847 UA, МПК МПК (2012.01) C11B 5/00 Спосіб виробництва фіто-олійного напівфабрикату / Арсеньєва Л. Ю., Доценко В. Ф., Гавриш А. В., Лявинець Г. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2012 03493 ; заявл. 23.03.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19, 2012 р.

Зібрання