Окиснювальні процеси в масляній пасті з порошком із червоного столового буряка у процесі її зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Популярним у наш час стало вживання низькожирних харчових продуктів. У масложировій промисловості таким продуктом є масляна паста, яка є «аналогом» вершковот'о масла і, на відміну від масла, масова частка жиру продукту становить (39...49) % [І]. Доказано, що введення до складу продукту біологічно активних речовин рослинного походження дозволяє знизити ризик хронічних та онкологічних захворювань. Нами розроблена масляна паста з порошком із буряка. A popular nowadays become nyzkozhyrnyh consumption of food. In maslozhirovoj industry such product is oily paste, which is "analogous" vershkovot'o oil and, unlike oil, fat mass fraction of product (39 ... 49)% [I]. Proved that the introduction of the product biologically active plant substances can reduce the risk of chronic diseases and cancer. We develop oil paste of powdered beets.

Опис

Ключові слова

масляна паста, butter paste, порошок буряка, beet powder, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Подковко, О. А. Окиснювальні процеси в масляній пасті з порошком із червоного столового буряка у процесі її зберігання / О. А. Подковко, Т. О. Рашевська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірнатів і студентів, 23-24 квітня 2015 р., м. Київ. - Київ : НУХТ, 2015. - С. 298.