Використання комунікаційних мобільних пристроїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник розкриває особливості використання комунікаційних мобільних пристроїв ( смартфонів, планшетів) в науковій та виробничій діяльності. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників. The manual explores the features of the use of communication mobile devices (smartphones, tablets) in scientific and production activities. The textbook is developed at the Department of Computer Science and Computer Engineering at the Institute of Postgraduate Education at the National University of Food Technologies. Designated for a wide range of scientists, graduate students, faculty, scientific and technical staff.

Опис

Ключові слова

комунікаційні мобільні пристрої, смартфон, планшет, communication mobile devices, smartphone, tablet

Бібліографічний опис

Петренко, О. Я. Використання комунікаційних мобільних пристроїв : навч. пос. / О. Я. Петренко. – К. : ІПДО, 2018. – 42 с.