Foreign experience of financial, Credit and investment support of small business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто різні форми і методи державного впливу на розвиток малих підприємств, які використовуються в світовій економічній практиці. Наявність значної кількості різних форм державної підтримки малого бізнесу ускладнює вирішення питань вибору найбільш раціональних. Проблемні питання, що стосуються форм і методів впливу держави на розвиток малого бізнесу, маюсь полягати в тому, щоб одні й ті ж важелі могли давати різні результати як в різних країнах, так і в одній державі на різних етапах його розвитку. Рішення проблем, пов'язаних з вибором найбільш раціональних форм і методів впливу держави на розвиток малих підприємств, може бути забезпечено шляхом адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних реалій. Позитивний світової досвід розвитку малого бізнес є вагомим аргументом на користь його впровадження в Україні. The article deals with the question of studying the foreign experience of financial, credit and investment support for small businesses. The forms, types and method of budget regulation are consideredas components of the state support mechanism. The sources of state support for small business are characterized. A significant analysis of foreign experience in supporting small businesses has been made. The feasibility of implementing foreign experience in financial, credit and investment support of small business inUkraine in substantiated.

Опис

Ключові слова

entrepreneurship, support for small businesses, small business, business, government support and regulation, financial credit and investment, підприємництво, бізнес, малий бізнес, державна підтримка та регулювання, фінансовий, кредитний та інвестиційна підтримка малого бізнесу

Бібліографічний опис

Foreign Experience of Financial, Credit and Investment Support of Small Business / M. Skoryk, V. Tkachenko, O. Marchenko, V. Kucherenko, V. Hmyrya // Bulletin Of National Academy Of Sciences of the Republic Of Kazakhstan. – 2020. – .№ 4. – P. 176–184.

Зібрання