Алгоритм вибору оптимальної структури фасувально-пакувальної машини для в’язкої харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальною проблемою сьогодення для конструкторів пакувального обладнання є розробка алгоритму вибору структури фасувально-пакувальної машини. У статті представлено результати дослідження пов’язаних з вибором оптимальної структури пакувальної машини з застосовуванням методу функціонально- вартістного аналізу та експертних оцінок. The modern sample of any packing equipment for viscous foodstuff is the difficult technical system consisting of a large number of the functional modules, executing different technological and auxiliary operations, with their combination in time.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, в’язкі харчові продукти, структура машини, фасувально-пакувальні машини, packing machines, viscous foodstuff, machine structure

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Алгоритм вибору оптимальної структури фасувально-пакувальної машини для в’язкої харчової продукції / О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук // Харчова промисловість : науковий журнал. - К. : НУХТ, 2014. - № 15. - С. 128-135.

Зібрання