Особливості вимог до персоналу готеля в умовах пандемії та розвитку цифрових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

управління персоналом, імідж, бренд, стандарти, система, personnel management, image, brand, standards, system

Бібліографічний опис

Михайлов, Б. В. Особливості вимог до персоналу готеля в умовах пандемії та розвитку цифрових технологій / Б. В. Михайлов // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ., 26 трав. 2021 р. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – С. 58–59.