Використання мальтодекстрину у виробництві харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено властивість мальтодекстринів, розроблено технологію драглеутворюючих мальтодекстринів. Запропоновано варіанти використання мальтодекстринів у виробництві низькокалорійних продуктів. Investigated property maltodextrin developed technology tagliotelli maltodextrin. Variants of use maltodextrin in the production of low-calorie products.

Опис

Ключові слова

мальтодекстрин, харчові добавки, крохмаль, maltodextrin, nutritional supplementation, krokhmal, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Ющенко, Н. М. Використання мальтодекстрину у виробництві харчових продуктів / О. В. Грабовська, О. В. Подобій, Н. М. Ющенко, О. М. Майданець // матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Д. : ДонНУЕТ, 2013. – С. 215 – 217.