Спосіб виготовлення вафельних листів (Патент на винахід № 111917)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення вафельних листів включає замішування тіста з борошном і подальше випікання листів. При цьому борошно використовують кукурудзяне, а саме тісто має вологість 59-61 % і його попередньо обробляють ультразвуком в режимі кавітації протягом 60-70 секунд. A method of manufacturing wafer sheets includes the dough with flour and further baking sheets. In this case, use corn flour, and the dough has a humidity 59-61 % and it is pre-treated with ultrasound in the cavitation mode for 60-70 seconds.

Опис

Ключові слова

вафельний лист, спосіб, виготовлення, wafer sheet, method, manufacturing, кафедра фізики, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 111917 України, МПК (2016.01) A21D 8/02 (2006.01), A21D 13/08 (2006.01), A21D 6/00, A21C 1/00. Спосіб виготовлення вафельних листів / І. В. Тарасенко, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. В. Дорохович, С. Д. Тарасенко. - № a 201503458 ; заявл. 14.04.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Зібрання