Пристрій для вимірювання електропровідності (№ 21620)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для вимірювання електропровідності харчових продуктів включає: корпус, що з верхнього торця вміщує поршень з електродом, до якого під'єднаний електричний провідник, який відрізняється тим, що корпус зроблено із прозорого пластика. A device for measuring electric food includes housing that holds the upper end of the plunger electrode is connected to an electrical conductor, wherein that the body is made of transparent plastic.

Опис

Ключові слова

фізико-хімічні властивості, електропровідність, пристрій-циліндр, physical and chemical properties, conductivity, device-cylinder, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 21620, МПК A G 01 R 11/02, G 01 R 15/00. Пристрій для вимірювання електропровідності / В. С. Смірнов, О. Г. Мазуренко, В. О. Ромоданова, С. С. Гуляєв-Зайцев, О. В. Кочубей, А. Г. Пухляк. - 97031505; заявл. 31.03.1997 ; опубл. 30.04.1998, Бюл. № 2

Зібрання