Економічна сутність виробничих запасів та показники ефективності їх використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

активи, господарська діяльність, товарно-матеріальні цінності, матеріальні ресурси, показники ефективності використання ресурсів, зовнішні та внутрішні чинники, активы, товарно-материальные ценности, материальные ресурсы, assets, economic activities, material and material values, material resources, indicators of resource efficiency, external and internal factors, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Тацієнко Н. В. Економічна сутність виробничих запасів та показники ефективності їх використання / Н. В. Тацієнко, І. Й. Кравченко // Наукові підходи до оцінки соціально-економічного розвитку країни : Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 листопада 2017 р., м. Одеса. - ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». - С. 66-69.