Дослідження процесу осмотичного зневоднення айви

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах наведено результати експериментального дослідження осмотичного зневоднення айви в розчині цукру різних концентрацій та температури. Аналіз отриманих даних показав, що під час осмотичного зневоднення айви спостерігається три етапи проходження процесу – насичення вологою, безпосередньо зневоднення і насичення цукром. Зі збільшенням концентрації розчину цукру з 40 до 60 % час зневоднення зменшується, а період насичення айви цукром починається раніше для всіх експериментів. The thesis presents the results of an experimental study of osmotic dehydration of quince in a sugar solution of various concentrations and temperature. Analysis of the obtained data showed that during the osmotic dehydration of quince, three stages of the process are observed: saturation with moisture, direct dehydration and saturation with sugar. With an increase in the concentration of the sugar solution from 40 to 60%, the dehydration time decreases, and the saturation of quince with sugar begins earlier for all experiments.

Опис

Ключові слова

айва, осмотичне зневоднення, температура, цукровий розчин, айва, quince, osmotic dehydration, temperature, sugar solution, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Шутюк, В. В. Дослідження процесу осмотичного зневоднення айви / В. В. Шутюк, М. О. Коваль, О. С. Шешлюк // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С. 172-173.