Продукти коекструзійної технології підвищеної харчової і біологічної цінності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сухі сніданки, виготовлені за екструзійною технологією, є популярним і перспективним видом харчування. Але їх харчова цінність потребує удосконалення. Насамперед – збагачення біологічно-активними речовинами. Для цього слід використовувати нетрадиційну сировину. Розглянута можливість збагачення сухих сніданків, виготовлених методом коекструзії, за рахунок внесення солодових екстрактів, порошків дикорослих трав і продуктів бджільництва. Extrusion breakfast cereals are a popular and promising type of food. But their nutritional value needs improvement. First of all, enrichment with biologically active substances. To do this, use unconventional raw materials. The possibility of enriching breakfast cereals made by the method of coextrusion by introducing malt extracts, powders of wild herbs and beekeeping products is considered.

Опис

Ключові слова

сухі сніданки, коекструзія, асортимент, харчова цінність, збагачення, breakfast cereals, co-extrusion, assortment, nutritional value, enrichment, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Махинько, Л. В. Продукти коекструзійної технології підвищеної харчової і біологічної цінності / Л. В. Махинько, В. М. Ковбаса, М. В. Йолтухівська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 93–94.