Кекс "Гарбузовий" (Патент на корисну модель № 124827)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кекс містить борошно пшеничне вищого сорту, жир, цукор-пісок, яйця курячі, ядра кеш'ю, вуглекислий амоній, есенцію ванільну, який відрізняється тим, що як жир використовується масло вершкове та додатково містить клітковину гарбузову, олію кісточок винограду та олію рижієву. The cake contains high quality wheat flour, fat, sugar, chicken eggs, cashew nuts, carbonic ammonium, vanilla essence, which is characterized by the use of butter as a fat, and further contains a pumpkin fiber, an oil of grape seed and Rigia oil.

Опис

Ключові слова

борошно пшеничне вищого сорту, клітковина гарбуза, олія кісточок винограда, олія рижієва, high quality wheat flour, pumpkin fiber, grape seed oil, rizhiev oil, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 124827 UA, МПК (2006) A21D 13/00 Кекс "Гарбузовий" / Кобець О. С., Доценко В. Ф., Арпуль О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 10751 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

Зібрання