Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво нових продуктів харчування з високими споживчими характеристиками, збалансованих по амінокислотному та жирнокислотному складу набуває широкого попиту та актуальності. Для підвищення харчової цінності м’ясних продуктів та регулювання їх функціонально-технологічних властивостей перспективним є створення комбінованих продуктів на основі комплексного використання тваринної білкової сировини та сировини рослинного походження з високим вмістом білку, жиру, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин і ін. The production of new food products with high consumer characteristics, balanced in terms of amino acid and fatty acid composition is gaining wide demand and relevance. To increase the nutritional value of meat products and regulate their functional and technological properties, it is promising to create combined products based on the complex use of animal protein raw materials and raw materials of vegetable origin with a high content of protein, fat, dietary fibers, vitamins, minerals, etc.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, білково-жирові емульсії, рослинна олія, посічені напівфабрикати, chopped semi-finished products, protein-fat emulsions, vegetable oil

Бібліографічний опис

Topchii, O. Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion / O. Topchii, V. Pasichnyj // Scientific foundations of modern engineering : monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Рp. 54-64