Спосіб підготовки гарбузового насіння до вилучення олії (Патент на корисну модель № 129072)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб підготовки гарбузового насіння до вилучення олії, що включає подрібнення насіння, зволоження та висушування м'ятки, який відрізняється тим, що зволоження м'ятки проводиться фосфатним буферним розчином до значення вологості 50-52 % з розчиненим в ньому ферментним препаратом протеолітичної дії у кількості 0,58-0,62 %, витримування за температури 46-54 °C з періодичним перемішуванням протягом 60-120 хв. A method of preparing a pumpkin seed for extracting an oil comprising seeding, moistening and drying the pepper, characterized in that the mash is moistened with a phosphate buffer solution to a moisture content of 50-52% with an enzyme preparation of proteolytic action in the amount dissolved therein 0.58-0.62%, with a temperature of 46-54 ° C with periodic stirring for 60-120 min.

Опис

Ключові слова

олія, олійна сировина, гарбузове насіння, екстрагування, ферментні препарати, oil, oil raw materials, pumpkin seeds, extraction, enzyme preparations, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент 129072 UA, МПК C11B 1/04 (2006.01), C11B 1/08(2006.01). Спосіб підготовки гарбузового насіння до вилучення олії / Т. Т. Носенко, Т. А. Королюк, Г. О. Вовк, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201802519; заявл. 13.03.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. 20/2018.

Зібрання