Development of process fluids for blood products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Development of process fluids for blood products / I. Strashynskyi, V Pasichnyi, O Fursik, V. Shtelmakh // Modern science: problems and innovations : VI Международная научно-практческая конференція, 23-25 серпня 2020 р. – Стокгольм, Швеция, 2020. – P. 139–141.

Анотація

The amount of pork skin in the production of pork products depends on the method of primary treatment of carcasses, the type of production, and is from 4-5% of carcass weight. Real stocks of pork hides at the enterprises are formed at the expense of formation spikes during the processing of pork. Pork hide as a source of additional raw materials for protein and fat emulsions, stabilizers, and separate ingredients is widely enough used in the production of meat products of different assortment groups and is steadily popular among producers. Кількість свинячої шкіри у виробництві продуктів зі свинини залежить від способів первинної обробки туш, типу виробництва і становить 4-5 % від маси туші. Реальні запаси свинячих шкур на підприємствах формуються на за рахунок шипів під час переробки свинини. Свиняча шкіра як джерело додаткової сировини для білкових та жирових емульсій, стабілізаторів та окремо інгредієнтів досить широко використовується у виробництві м'ясних продуктів різних асортиментних груп і стабільно популярні серед виробників.

Опис

Ключові слова

blood products, fluids, pork hides, тваринний білок, рідини, свинина, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис