Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена теоретико - методичним аспектам недоцільності ототожнення ліцензійних договорів та договорів найму (оренди) з позиції правового регулювання договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності, найму (оренди), з урахуванням вимог бухгалтерського обліку та нарахування податків. Акцентовано увагу на специфіці правового регулювання договірних відносин. Визначено, що потрібно розглядати право інтелектуальної власності як окремий цивільно-правовий інститут, який потребує чіткого відображення в законодавстві. З огляду на це запропоновано внести відповідні зміни до ЦК України. Крім цього, розглянуто економіко-правові особливості сплати платежів. Окрему увагу приділено оподаткуванню доходів у вигляді роялті, паушальних платежів і орендної плати. Зазначено про прогалини у законодавстві щодо оподаткування доходів у вигляді паушальних платежів. Запропоновані зміни до Податкового кодексу України. Водночас, при розгляді питань бухгалтерського обліку обґрунтовано недоцільність відображення об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів при оренді необоротних активів. The article is devoted to the theoretical and methodical aspects of license agreements comparison for use of intellectual property objects and lease contracts. This is noted about identification inexpediency of these agreements from the legal regulation position of contract relations in the field of intellectual property, lease, charging taxes and demands of accounting requirements. Based on the comparative analysis is defined the common and distinctive characteristics of license agreements and lease contracts and also economic and legal features of payments according to this agreements. It is noted that the rights of property owner (thing) and proprietary rights of intellectual property subject differ. Attention is accented on the legal regulation specific of the contract relations. Scientific researches of different scientists are analysed, they compare the non-proprietary character of intellectual property objects and proprietary (material) character of commodities that are given in leasing. It is clarified, when proprietary rights can be a subject of lease contract. Based on the conducted analysis has been made the conclusions. Certainly, that license agreements and lease contracts are independent agreements. Therefore the right of intellectual property should be considered as a separate civil-law institution. So the license agreement and lease contract have some features regarding the legal regulation of contract relations. It requires a distinct reflection in a law. For this reason to bring the corresponding changes in the Civil Code of Ukraine is offered. In this article the legislation aspects of accounting and taxation of income are discussed. Here the norms of Ministry of Finance of Ukraine orders for accounting are analysed. It is proved the necessity of norms clarification, touching the leased non-current assets, taking to account the legislation norms in the field of intellectual property. Also, special attention is spared to taxation of income in the forms of royalty, lump-sum payments (one-time payments) and leasing payment. In this article it is discussed the problematic aspects touching the legislation norm of taxation of income in the form lumpsum payments. It is indicated on weak points in the legislation of taxation of income in the form of these payments. So, a concept «lumpsum payments» is absent in the Tax Code of Ukraine. It is offered to define this concept and insert other corresponding changes to the Code.

Опис

Ключові слова

ліцензійний договір, договір найму (оренди), роялті, license agreement, hiring (rent), royalties

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства / О. Б. Бутнік-Сіверський, В. М. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - № 5 (79). - С. 66-78

Зібрання