Перетворення складових компонентів сировини в процесі екструзії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Волого термомеханічна обробка - один з найефективніших методів переводу натуральної сировини в нову, більш придатну до споживання, форму. Основу зернової сировини, що використовується для обробки в екструдері, складає вуглеводний комплекс, він же підлягає найбільшим змінам в процесі екструзії. Вирішальний вплив на умови обробки і якість екструдату справляє кількість і якість крохмалю. Wet thermomechanical treatment - one of the most efficient method of transferring natural materials in new, more suitable to consume form. Of grain raw materials used for processing in the extruder, is a complex carbohydrate, it is also subject to the greatest changes during extrusion. Decisive influence on the processing conditions and quality of extrudate produces quality and quantity of starch.

Опис

Ключові слова

екструзія, крохмаль, термічній і механічній обробці, extrusion, starch, thermal and mechanical processing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Ковбаса, В. М. Перетворення складових компонентів сировини в процесі екструзії / В. М. Ковбаса, Н. Г. Миронова, О. Ковальов, Н. В. Шепеляв // Використання продуктів екструзії і методів екструзійної обробки у хлібопекарському виробництві. – 1996. – С. 2-5.

Зібрання