Спосіб виробництва сиркового виробу (патент на корисну модель № 133855)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сиркового виробу включає одержання молочно-білкової основи, охолодження, внесення наповнювача та цукру, перемішування, фасування та доохолодження. як наповнювач використовують пасту волоського горіху молочно-воскової стиглості у кількості 4,0-6,0 %, яку попередньо змішують з молочною сироваткою у співвідношенні 1:2-1:2,5 та піддають тепловій обробці при температурі 85-87 °C з витримкою 2-3 хвилини та наступним охолодженням до температури 9-15 °C.A method for producing a sour milk product includes the production of a milk protein base, cooling, addition of filler and sugar, mixing, packaging and cooling. as a filler, use a paste of walnut milk-wax mucus in the amount of 4,0-6,0%, which is pre-mixed with milk whey in the ratio 1: 2-1: 2,5 and subjected to heat treatment at a temperature of 85-87 ° C from Exposure for 2-3 minutes and then cooled to a temperature of 9-15 ° C.

Опис

Ключові слова

сиркові вироби, молочно-білкова основа, паста волоського горіха, cheese products, milk-protein base, paste of walnut, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 133855 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2018 11184 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р.

Зібрання