Механізація технологічних процесів у рослинництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Комплексний навчальний курс, основою якого є рослинництво як прикладна наука, яка синтезує знання багатьох інших прикладних і теоретичних дисциплін біологічного, технічного та економічного циклів. У загальному вигляді розкриті питання призначення, принципу роботи , ефективності та особливостей використання сільськогосподарської техніки. A complex educational course, basis of which is a plant-grower as applied science which synthesizes knowledge many other applied and theoretical disciplines of biological, technical and economic cycles. In a general view the exposed questions of setting, principle of work, efficiency and features of the use of agricultural technique.

Опис

Ключові слова

технологічні процеси, механізація, продукція рослинництва, technological processes, mechanization, products of plant-grower

Бібліографічний опис

Ткачик, С. П. Механізація технологічних процесів у рослинництві / С. П. Ткачик, М. Я. Дмитришак, О. М. Миропольський // Технології виробництва продукції рослинництва : підручник / С. П. Танчик, М. Я. Дмитришак, Д. М. Алімов, В. А. Мокріенко, О. М. Миропольський, В. М. Гаврилюк.– Київ : Слово, 2009. – С. 222 – 317.