Реологічні моделі харчових суспензій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені найпопулярніші моделі що описують поведінку харчових суспензій, а саме зв'язок між в’язкістю та об’ємної частки дисперсних частинок. Results popular models describing the behavior of food suspensions, namely, the relation between viscosity and volume fraction of particulate matter.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, суспензія, дисперсні частинки, в’язкість, модель, suspension, dispersed particles, model, viscosity

Бібліографічний опис

Доломакін, Ю. Ю. Реологічні моделі харчових суспензій / Ю. Ю. Доломакін, І. Г. Бабанов, І. В. Житнецький // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р., м. Харків / Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. - С. 278-280.