Забезпечення цукрозаводів якісною сировиною при збиранні і зберіганні цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для одержання цукру який здатний конкурувати на зовнішніх ринках необхідно високоякісну сировину. Для цього потрібно: збирати буряки в оптимальні терміни при досягненні їх технологічної стиглості. Зменшувати механічні пошкодження коренеплодів на всіх ділянках збиранні, зберіганні у виробництві. To obtain sugar that can compete in foreign markets, you must have high-quality raw materials. To do this, it is necessary to harvest beets in the optimal time when achieving its technological maturity. Reduce mechanical damage to root crops in all areas of harvesting, storage in production.

Опис

Ключові слова

нецукри, показники стиглості, біоцидні препарати, non sugar, ripeness indicators, biocidal preparations

Бібліографічний опис

Мількевич, В. М. Забезпечення цукрозаводів якісною сировиною при збиранні і зберіганні цукрових буряків / В. М. Мількевич // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26-27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 125-126.