Математичне моделювання тепловологопереносу в масиві цукру-піску при тривалому зберіганні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано математичну модель тепловологопереносу у масиві цукру-піску, що базується на новому потенціалі масообміну. На базі моделі створено програму розрахунку полів температури та потенціалів вологопереносу для дослідження та прогнозування процесу зберігання цукру.
Mathematical model of heat-mass transferring processes in the sugar bulk is proposed. It bases on the new mass-transferring potential. Software for calculating thermal and humidity fields in the sugar bulk during long storage is developed. It may be used for prediction of the sugar storage process .

Опис

Ключові слова

математична модель, mathematical model, зберігання цукру, температура, вологовміст, sugar storage, temperature, humidity, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Масліков, M. М. Математичне моделювання тепловологопереносу в масиві цукру-піску при тривалому зберіганні / М. М. Масліков, В. М. Пахомов , М. О. Прядко. // Наукові праці УДУХТ, 1998. - № 4.

Зібрання