Якість та безпечність пряної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлено проблеми з продовольчим фальсифікатом пряної сировини. Зроблена підбірка способів фальсифікату прянонощів. Описані засоби для точного вимірювання сполук, їх ідентифікації та виявлення залишків небезпечних речовин в пряній сировині. Вібраційна спектроскопія, яка включає FT-IR, Raman спектроскопію, інфрачервону спектроскопію та гіперспектральну візуалізацію, а також такі методи як HSI та HSI-Raman спектроскопії є найбільш дієвими під час встановлення домішків в пряній сировині. The thesis presents problems with food adulteration of spicy raw materials. A selection of methods of falsification of spices has been made. Means for accurate measurement of compounds, their identification and detection of residues of dangerous substances in spicy raw materials are described. Vibrational spectroscopy, which includes FT-IR, Raman spectroscopy, infrared spectroscopy and hyperspectral imaging, as well as methods such as HSI and HSI-Raman spectroscopy, are the most effective when establishing impurities in spice raw materials.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, прянощі, якість, безпечність, фальсифікація, spices, quality, safety, adulteration

Бібліографічний опис

Rubanka, K. Якість та безпечність пряної сировини / K. Rubanka // About modern problems in science and ways to solve the : XII International Scientific and Practical Conference, 06-08 December 2021. — Graz, Austria : European Conference, 2021. – Рр. 394–395