Спадними режими сушіння можна інтенсифікувати тепловологообмін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теоретично обґрунтовано технологічну та економічну доцільність спадних режимів сушіння капілярно-пористих тіл порівняно із висхідними режимами. In theory technological and economic expediency of the descending modes of drying of capillary porous bodies is reasonable by comparison to the ascending modes.

Опис

Ключові слова

зерносушарки, зерно, тепловологообмін, grain dryers, teplovolohoobmin, grain, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Спадними режими сушіння можна інтенсифікувати тепловологообмін / І. І. Гапонюк, О. Ю. Супрун-Крестова, В. Лановий, І. Горбенко / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 103.