Осмофільний, кислотостійкий штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5099 для мікробіологічного синтезу етилового спирту з крохмалевмісної сировини (Деклараційний патент на корисну модель № 129706)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технічний результат, який очікується від застосування осмофільного, кислотостійкого штаму спиртових дріжджів Saccharomyces cerevisiae ДО-16 - зброджування сусла концентрацією сухих речовин 34 % при рН 6,0-3,0 і одержання зрілих бражок із концентрацією етанолу до 17 % об. The technical result expected from the use of an osmophilic, acid-resistant strain of alcoholic yeast Saccharomyces cerevisiae DO-16 - fermentation of the wort with a solids concentration of 34% at pH 6.0-3.0 and obtaining a mature broth with an ethanol concentration of up to 17% vol.

Опис

Ключові слова

осмофільні спиртові дріжджі, кислотостійкі, термотолерантні, зброджування, висококонцентроване сусло, крохмалевмісна сировина, мікробіологічний синтез, спиртова бражка, osmophilic alcohol yeast, acid resistant, thermotolerant, fermentation, high concentrated wort, starchy raw materials, microbiological synthesis, alcohol mash, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 129706, МПК (2018.01) С12N 15/00 Осмофільний, кислотостійкий штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5099 для мікробіологічного синтезу етилового спирту з крохмалевмісної сировини / А.І. Українець, П.Л. Шиян, Т.О. Мудрак, А.М. Куц, С.С. Ковальчук, Р.Г. Кириленко; заявник – Національний університет харчових технологій. -№ u201900234 заяв. 27.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21

Зібрання