Застосування невласних інтегралів та рядів в теорії теплового випромінювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі показано застосування математичного апарату для визначення залежності густини енергії випромінювання від однієї змінної величини – температури. The work shows the application of a mathematical apparatus for determining the dependence of radiation energy density on one variable - temperature.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., невласні інтеграли, густина енергії випромінювання, improper integrals, radiation energy density

Бібліографічний опис

Бєлан, А. О. Застосування невласних інтегралів та рядів в теорії теплового випромінювання / А. О. Бєлан, В. В. Листопад, В. П. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 132