Вища математика у трьох частинах. Частина 3

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто звичайні диференціальні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Для студентів вищих навчальних закладів.
We consider ordinary differential equations, series multiple, curvilinear and surface integrals. The theoretical material meets the educational curriculum of higher mathematics and is accompanied by a sufficient number of examples and problems. For university students.

Опис

Ключові слова

поверхневі інтеграли, диференціальні рівняння, ряди, кратні, криволінійні, surface integrals, differential equations, series multiple, curvilinear, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Дубовик, В. П. Вища математика : У 3-х ч. : Навч. посіб., Ч. 3 / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – 2-ге вид. – Х. : Веста, 2008. – 232 с.