Документальні докази, які пов’язані зі збитками від неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанням документальних доказів у сфері інтелектуальної власності при економічних дослідженнях, які пов’язані зі збитками від неправомірного використання об‘єктів права інтелектуальної власності, з додержанням послідовності їх формування відповідно до вимог нормативно-правових актів України. Наводяться первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, що містять дані про майнові права інтелектуальної власності та/або дані про об‘єкти права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, які повинні враховувати судові експерти, спеціалісти і слідчі при обґрунтуванні звинувачення щодо неправомірного використання об‘єктів права інтелектуальної власності. The Article is devoted to the issue of documentary evidences in the field of intellectual property in economic research related to the losses incurred by illegal usage of intellectual property objects in compliance with the sequence of their formation according to the requirements of legal acts of Ukraine. The article provides primary documents, accounting registers, financial, tax and statistical forms, which contain information about intellectual property rights and/or information about intellectual property objects as intangible assets that should be considered by judicial experts, specialists and investigators, who justify accusations regarding illegal usage of intellectual property objects.

Опис

Ключові слова

документальні докази, неправомірне використання об‘єктів права інтелектуальної власності, первинні документи, documentary evidence, not lawful the use of intellectual property objects, primary document, department of economics, accounting and finances

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Документальні докази, які пов’язані зі збитками від неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - № 3 (77).- С. 33 - 44.

Зібрання