Охорона праці в цукровій галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті йдеться про сучасний стан охорони праці в цукровій галузі. Зроблено аналіз нещасних випадків. Наведені нещасні випадки зі смертельними наслідками свідчать про те, що на підприємствах цукрової галузі в сучасних умовах недостатньою мірою проводиться комплекс профілактичних заходів щодо недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань. The article deals with the current state of labor protection in the sugar industry. These accidents with fatal consequences indicate that the sugar industry in modern conditions is insufficiently carried out a set of preventive measures to prevent occupational injuries and occupational diseases

Опис

Ключові слова

охорона праці, цукрова промисловість, нещасні випадки на виробництві, labor protection, sugar industry, accidents at work

Бібліографічний опис

Шишков, В. З. Охорона праці в цукровій галузі / В. З. Шишков, Я. В. Нирко, А. В. Шишков // Цукор України. – 2015. – № 6-7. – С. 37-40.

Зібрання