Спосіб виробництва пектинового екстракту із вичавок столового буряку (Патент на корисну модель № 55075)

Ескіз недоступний

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва пектинового екстракту із вичавок столового буряку включає промивання, пресування, гідроліз, охолодження, розділення на рідку і тверду фази, фільтрування, концентрування. Гідроліз здійснюють лимонною кислотою при температурі 75-85 °С, рН 2,5-2,8, гідромодулі 1:(2,0-3,0) протягом 90-120 хв. Після охолодження проводять розділення прогідролізованої маси та рідкої фази в полі відцентрових сил, потім проводять сепарування рідкої фази, а після фільтрування і концентрування проводять консервування пектинового екстракту.

Опис

Ключові слова

вичавки, гідроліз, пектиновий екстракт, цукровий буряк, pomace, hydrolysis, pectin extract, sugar beet, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55075 UA, МПК A23L 1/06 Спосіб виробництва пектинового екстракту із вичавок столового буряку / Брик О. І., Крапивницька І. О., Бандуренко Г. М., Харітон Н. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201004336 ; заявл. 14.04.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання