Харчове напилене плівкоутворююче покриття (Патент на корисну модель № 27608)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто виробництво харчових плівкоутворюючих матеріалів, які використовуються для захисту продукції громадського харчування від висихання, зволоження та мікробіологічного псування. We consider the production of food of film-forming materials that are used for the protection of catering products from drying out moisture and microbial spoilage.

Опис

Ключові слова

природний або модифікований кукурудзяний крохмаль, плівкоутворююче покриття, natural or modified corn starch, film-forming coating, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 27608 Україна, B29B 11/00 (2006). Харчове напилене плівкоутворююче покриття / Лисюк Г. М., Нєміріч О. В., Тимчук С. М., Тимчук В. М., Ніколенко І. А. ; власники: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр′єва УААН, ХДУХТ. – № u200706571 ; заявл. 12.06.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18 2007.

Зібрання