Дослідження процесів гідратації цукрози з використанням ІЧ-спектроскопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено спектроскопічні дослідження впливу добавок дипептидів на характер міжмолекулярних взаємодій у водних розчинах цукрози. Аналіз отриманих даних показав, що гідратація цукрози визначається водневими зв’язками, іон-дипольними та гідрофобними взаємодіями.

Опис

Ключові слова

спектроскопія, спектроскопия, spectroscopy, цукроза, гідратація, структура, конформація, сахароза, гидратация, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, конформация, sucrose, hydratation, structure, conformation, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Подобій, О. В. Дослідження процесів гідратації цукрози з використанням ІЧ-спектроскопії / О. В. Подобій, О. М. Мірошников, С. П. Олянська // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 29. - С. 44-46.

Зібрання