Планування розвитку підприємств готельного i ресторанного господарства на основi дослiдження особливостей попиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено планування розвитку підприємств готельного i ресторанного господарства на основi особливостей попиту

Опис

Ключові слова

готель, готельна індустрія, попит, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Осипова, К. Планування розвитку підприємств готельного i ресторанного господарства на основi дослiдження особливостей попиту / К. Осипова, Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. - С. 41.