Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування сучасної енергетичної політики має бути орієнтованим, передусім, на забезпечення національної енергетичної, забезпечення економіки та життєдіяльності населення необхідними енергоресурсами, достатніми не тільки для стабільного поточної економічної діяльності, а і для виконання завдань національних стратегічних програм на перспективу. Formation of a modern energy policy should be focused primarily on ensuring national energy, maintenance and functioning of the economy of essential energy resources are sufficient not only for the stability of current economic activity, but also to perform the tasks of national strategic programs for the future.

Опис

Ключові слова

наростання розбалансованості, експортний потенціал, приватизація стратегічних об'єктів, ринкова еволюція розвитку, imbalanced growth, export potential, the privatization of strategic enterprises, the evolution of the market development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин / Т. В. Березянко // Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент євроінтеграції та внутрішніх реформ : матеріали міжнародної конференції Тасис, 09 квітня 2009 р. – К. : Верховна рада України, 2009. – С. 11 – 12.