Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції спиртової промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації встановлюють єдині підходи до формування собівартості продукції (робіт, послуг) і визначення фінансових результатів на підприємствах спиртової промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Guidelines establish common approaches to the formation of the cost of goods (works, services) and determine the financial results of the business spirit industries including regulations (standards).

Опис

Ключові слова

безалкогольні напої, soft drinks, планування, облік, калькулювання, собівартість продукції, Положення (стандарти), спирт, біоетанол, пиво, planning, accounting, costing, production costs, provisions (standards), alcohol, ethanol, beer

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції лікеро – горілчаної промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : за станом на 7 груд. 2002 р. / Державний департамент продовольства України. – К. : Держдепартамент продовольства, 2003. – 152 с.