Оборотні системи охолоджувального водопостачання в бурякоцукровому виробництві та сучасні технології обробки оборотних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто системи виробничого водопостачання на бурякоцукрових заводах, наведено методику та приклад розрахунку балансу води в системах оборотного водопостачання.Подані практичні поради щодо ефективності використання води в оборотних системах охолоджувального водопостачання, водно-хімічного режиму та технології обробки оборотних вод. The systems of production water supply at beet sugar plants are considered, the method and an example of calculation of water balance in the systems of circulating water supply are given. Practical advice on the efficiency of water use incirculating cooling water supply systems, the water-chemical regime and the technology of treatment of circulating water are given.

Опис

Ключові слова

оборотні системи водопостачання, якість води, стічні води, охолоджувачі оборотних вод, circulating water supply systems, water quality, circulating water coolers, waste water

Бібліографічний опис

Сорокін, А. І. Оборотні системи охолоджувального водопостачання в бурякоцукровому виробництві та сучасні технології обробки оборотних вод / навч. посібник // А. І. Сорокін. – Київ : ІПДО НУХТ, 2009. — 60 с.